Da Morten stoppet visste han at det kom en semitrailer på 50 tonn bak ham

Semitraileren som kom bak Morten Ligaard var bare noen centimeter fra å dundre inn i møtende biler. Den erfarne tungtransportsjåføren er bekymret for sikkerheten på nordnorske veier.

Bak Morten Ligaard kom det en 50 tonn tung semitrailer. Han visste at det kunne gå utrolig galt.

Bak Morten Ligaard kom det en 50 tonn tung semitrailer. Han visste at det kunne gå utrolig galt.

– Sjåføren av semitraileren måtte stoppe midt på riksveien og ta seg en røyk for å roe nervene, forteller vogntogsjåføren Morten Ligaard.

Torsdag var han på vei langs riksvegen sørover fra Harstad, ei strekning Ligaard har kjørt mange ganger tidligere. Ligaards vogntog var tomt, men bak lå en semitrailer fullastet med veisalt.

Ligaard nærmet seg den risikable avkjøringen til Brokvika, som ligger rett bak en sving på en strekning med fartsgrense på 80 kilometer i timen.

– De fleste som kjører her ofte vet at dette er en risikabel avkjøring. Stopper du opp der, kan det fort oppstå farlige situasjoner, sier Ligaard.

Det skjedde også denne gang.

Ligaard kom rundt svingen i 65 kilometer i timen, da han så en personbil foran seg som skulle til å svinge av vegen. Med nød og neppe greide Ligaard å stoppe, vel vitende om vogntoget som kom bak.

Morten Ligaard

Morten Ligaard: - Vi må nok erkjenne at det langs vegnettet vil være mange slike kryss som dette og dersom en serie uheldige omstendigheter inntreffer så vil risikoen kunne øke. Vi opplever vel alle en økende trafikk på det norske vegnettet, men heldigvis så ser vi at ulykkestallene går riktig veg, og Norge er helt på topp hva angår reduksjon i ulykker på vegnettet. Det er selvsagt ingen grunn til å slå seg til ro med dette, så vi både skal og må fortsatt jobbe for at denne utviklingen skal forsette.

Foto: Privat

Derfor la han seg på hornet og blinket med lysene, for å advare de andre trafikantene. Sekunder senere passerer det bakenforliggende vogntoget med en hårsbredd.

– Jeg stålsatte meg for å enten legge meg i fjellveggen eller torpedere vogntoget, men i siste øyeblikk så jeg at det åpnet seg en luke i motgående kjørefelt, forteller sjåføren av det andre vogntoget, Christer Savjord til Tungt.no.

Også han hadde kjørt strekningen tidligere, og visste om det vanskelige partiet, og forteller at han så vidt rakk å reagere da han rundet svingen og så vogntoget som sto bom stille.

Se video av nestenulykken øverst i saken.

– Noe må gjøres

– Dette krysset i seg selv bør det gjøres noe med. Det finnes andre avkjøringer, så det er mulig å gjøre det forbudt å svinge av veien her når du kommer sørover fra Harstad, sier Morten Ligaard.

Han la ut videoen av nestenulykken for å gjøre folk og myndigheter obs på hvor fort ting kan gå galt, selv om man følger fartsgrenser og andre regler i trafikken.

– Og dette er ikke den eneste avkjøringen eller krysset som kan skape farlige situasjoner dersom du får en opphopning av biler, sier han.

I 2018 kom en rapport som sier at vogntogtrafikken på nordnorske veier kan bli doblet de neste ti årene.

– Jeg mener de nordnorske veiene ikke er godt nok dimensjonert flere steder. Opplevelsen min på torsdag er bare et eksempel på hvor fort det kan gå galt, sier Ligaard.

– Ingen grunn til å slå seg til ro

Avdelingsdirektør for vegavdelingen i Midtre Hålogaland, Geir Hartz Jørgensen, har sett Ligaards video.

– Det er lett å se at dette kunne gått fryktelig galt, og jeg tenker at vi alle skal være takknemlig for at det ikke ble et mer alvorlig utfall, sier Jørgensen.

Geir Jørgensen

MÅ TAS PÅ ALVOR: Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen mener torsdagens hendelse må bli tatt på alvor, selv om det heldigvis gikk bra.

Foto: Mathis Eira / NRK

Jørgensen sier videre at avkjøringen ligger innenfor kravene, men at torsdagens hendelse gir grunnlag for å vurdere tiltak for å sikre avkjøringen bedre, for eksempel ved hjelp av skilting.

– Vi må nok erkjenne at det langs vegnettet vil være mange slike kryss som dette, og dersom en serie uheldige omstendigheter inntreffer så vil risikoen kunne øke. Samtidig som vi opplever en økende trafikk på norske veier, ser vi at ulykkestallene går ned, og Norge er helt på topp hva angår reduksjon av ulykker på veiene. Det er selvsagt ingen grunn til å slå seg til ro med dette, så vi både skal og må fortsatt jobbe for at denne utviklingen skal forsette.