CWD-kartlegging i Troms

CWD-kartleggingen fra elgjakta utvides til å omfatte overvåkingskommunene i Troms, etter beslutninger gjort av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det vil si Tromsø, Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa, fastlandsdelen av Lenvik, Lavangen og Salangen, opplyser Viltnemna i Målselv. Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr.