NRK Meny
Normal

Utslipp av CO2 på Melkøya - vurderer å stenge deler av anlegget

Siden påske har en feil i en kompressor på Melkøya, ført til at CO2 og det kreftfremkallendet stoffet Benzen siger inn over gassanlegget utenfor Hammerfest.

Hammerfest

CO2-utslippene ved Statoils anlegg på Melkøya skal ikke utgjøre en helserisiko for innbyggerne i Hammerfest. Bildet er fra februar i år.

Foto: Allan Klo/NRK

Ifølge informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil utgjør det ingen fare for innbyggerne i Hammerfest.

– Dette er et lokalt problem, og vi regner med å ha løst dette i løpet av ganske kort tid. Det vil ikke berøre noen utenfor Melkøya, sier Skauby til NRK.

Ola Anders Skauby, Statoil

Informasjonssjef Ola Andres Skauby i Statoil.

Foto: Ivar Langvik / Statoil
Kreftfremkallende stoff

I følge papirutgaven av lokalavisen Finnmark Dagblad skal et av stoffene som nå siger ut være det kreftfremkallende stoffet benzen, som er et løsningsmiddel som brukes i industrien, og som finnes naturlig i olje.

– Frykter dere for arbeidernes helse?

– Vi har strenge krav for hvordan vi håndterer dette. Vi har kontinuerlige målinger i områdene hvor det oppholder seg folk, og det vi har satt som grense for å iverksette tiltak er lavere enn det myndighetene krever. Derfor kommer vi til å sette i gang tiltak lenge før dette eventuelt kan representere en helserisiko, sier Skauby.

Kullfiltermasker

Aktuelle tiltak kan være å stenge deler av anlegget.

– Først og fremst vil vi flytte folk ut av de områdene der det eventuelt måles for høy konsentrasjon.

– Et alternativ der det må utføres arbeid er at man bruker kullfiltermasker ved opphold i kortere perioder i disse delene av anlegget, sier Skauby.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta å rette opp i feilen.

– Jeg har ikke et eksakt tidspunkt, men vi snakker nok om innen en ukes tid, tror Skauby.

Trekker inn over anlegget

Det er problemer med en kompressor som har ført til utslippene.

– Vi har fått litt problemer med en kompressor som brukes til å injisere CO2 tilbake i Snøhvit-formasjonen. Det betyr at vi må slippe CO2 ut, altså ventilere det ut til luft, sier Skauby.

– Ved ugunstige værforhold, slik som det er disse dagene her, så kan denne CO2-gassen trekke inn over deler av anlegget.

Han forteller at de har meldt fra til Petroleumstilsynet om utslippene.

– Dette er et utslipp av CO2 til luft som holder seg innenfor de tillatelsene vi har. Vi har varslet petroleumstilsynet uten at vi hadde en plikt til å gjøre det. Vi har god dialog med tilsynet og har informert de om situasjonen.