Charterfondet fortsetter

Støtteordningen for charterreiser til Nord-Norge kan forlenges til 31 oktober 2017, har EFTAs overvåkningsorgan ESA bestemt. Formålet med charterfondet er å øke bruken av flyplasser i Nord-Norge i lavsesong og dermed styrke utviklingen av reiselivsnæringen i regionen. Fondet dekker deler av kostnadene for turoperatører som setter opp charterfly til Nord-Norge, noe som reduserer den økonomiske risikoen for operatørene.