Campus Harstad mister studietilbud

Videreutdanning innen psykisk helsearbeid flyttes og erstattes av master i helsefag ved UiT Tromsø. Driftsmidlene fra videreutdanningene i Harstad, er allerede overført til Tromsø. Utdanninga ble startet ved Høgskolen i Harstad for 22 år siden. Studiet er svært populært. Ved siste opptak konkurrerte 140 studenter om de 25 plassene. Ved Campus Harstad reageres det på at dette og andre studietilbud legges ned og flyttes til Tromsø, skriver Harstad Tidende.