NRK Meny
Normal

Byrådet feilinformerte om kommunens økonomi

Byrådet i Troms feilinformerte da de tirsdag la fram de foreløpige regnskapstallene for fjoråret.

Kristin Røymo

Kristin Røymo, byrådsleder i Tromsø, innrømmer faktafeil i en pressemelding om kommunens økonomi.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I pressemeldinga byrådet sendte ut tirsdag, kom det fram at Tromsø kommune hadde et overforbruk på 100 millioner kroner i fjor.

Onsdag kveld sendte byrådet ut en ny pressemelding der de korrigerte dette tallet.

– Det riktige er at driftsresultatet for kommunen i fjor var på 18 millioner kroner, skriver byrådsleder Kristin Røymo.

Hun presiserer også at det er disposisjonsfondet som er tomt, «ikke alle fond», som det het i den gamle pressemeldinga.

– Det er fortsatt midler i bundne fond, slik det fremgår av det foreløpige årsregnskapet.

– Situasjonen er fortsatt kritisk

Byrådet opplyser at de har fått mange spørsmål om 2015-regnskapet etter at de presenterte det tirsdag.

Selv om det nå viser seg at kommunen endte opp med et positivt driftsresultat for 2015, understreker Røymo at situasjonen i kommunendriften fortsatt er kritisk.

Kommunaldepartementet anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %, mens Tromsø i 2015 hadde 0,35 %, heter det i den nye pressemeldinga.

– For å oppnå denne anbefalingen skulle kommunen hatt et positivt netto driftsresultat som var 71 millioner kroner høyere enn det regnskapet viser. Kommunen har for store driftsutgifter. For at kommunen skal være en god tjenesteyter også i fremtiden, må utgifter til drift ned. Derfor har vi satt fart på et stort forbedringsprosjekt som gjennomgår kommunens drift, og det forventer vi at gir resultater de neste årene, sier Røymo.

Reagerte sterkt

De forrige byrådspartiene i Tromsø reagerte sterkt på gårsdagens feilaktige opplysning om overforbruket i kommunen.

Partiene mente at Røymos første redegjørelse og regnskapet var feil og misvisende, og det viste seg altså å stemme.