NRK Meny
Normal

Byråden: «Slik skal Tromsø få orden på barnevernet»

Kommunen setter nå i verk en rekke tiltak for å få slutt på rot og lovløshet i barnevernet.

Brage Larsen Sollund

Byråd Brage Sollund har sendt svar til fylkesmannen der han legger fram en rekke tiltak som skal gjøre at Tromsø kommune ikke bryter loven, men leverer gode og forsvarlige barnevernstjenester framover.

Foto: Marita Andersen / NRK

Tromsø kommune har fått kraftig kritikk fra fylkesmannen for lovbrudd i forbindelse med behandling av barnevernssaker. Også flere utredninger det siste året har vist at det er store mangler i tjenesten.

Tar et krafttak

Nå har byrådet vedtatt en pakke som skal føre til at barnevernstjenesten i Tromsø skal oppleve en kvalitetsheving allerede i løpet av kort tid.

  • Det skal settes en klar og tydelig standard på hvordan en forsvarlig barnevernsundersøkelse skal gjennomføres. Arbeidet med dette er alt i gang.
  • Mye sykefravær er en av årsakene til svak kapasitet. Det er ansatt to ambulerende saksbehandlere som skal dekke opp for sykefravær.
  • Det skal kjøpes konsulenttjenester fra eksterne firma.
  • Vikarer som har fått jobb mens de fast ansatte har permisjoner, skal fortsette i jobbene når de ansatte kommer tilbake.
  • Det skal lyses ut en ny, fast saksbehandlerstilling og en stilling i 80 % ut 2016,

Disse tiltakene innebærer en kraftig oppjustering av kapasiteten i barnevernet.

Vel så viktig

Byråd for idrett, utdanning og oppvekst, Brage Sollund, sier at det er viktig å få flere folk inn i barnevernet.

– Men det er vel så viktig å gå grundig gjennom alt av rutiner og det som har med arbeidsflyt å gjøre. Det har vi nå gjort, og har kommet med en rekke tiltak som skal gjøre arbeidet mer smidig.

Skal virke hurtig

Kan vi se resultater av disse tiltakene allerede i inneværende år?

– Vi MÅ se resultater raskt, sier byråden. Vi må aldri glemme at dette dreier seg om barn som er i en svært vanskelig situasjon, og vi er nødt til l å stille opp for dem, sier Sollund.

Det legges også opp til et mer langsiktig arbeid for å sørge for at barnevernet i Tromsø kan klare å levere kvalitet også over tid.

– Vi kan selvfølgelig ikke garantere at vi ikke kommer til å bryte loven igjen, men vi skal gjøre alt vi kan for å hindre det.