Byggestart for vindkraftverk

Norsk Miljøkraft i Tromsø regner med byggestart for vindkraftverket på Raudfjell/Kvitfjell på Kvaløya i løpet av høsten. Det skal settes opp 79 vindmøller som skal produsere strøm tilsvarende hele Tromsøs forbruk. De formelle godkjenningene er på plass, men finansieringa på 3,3 milliarder kroner arbeides det fortsatt med, sier adm.dir. Jonny Sørensen.