NRK Meny
Normal

Byggestart for E8 i Ramfjord tidligst om tre år

Tidligst om tre år kan det bli byggestart på en ny innfartsvei til Tromsø gjennom Ramfjord, sier vegvesenet. – Fortvilende, sier Tromsø Frp.

Stein Johansen

Byggestart i Ramfjord tidligst om tre år, sier prosjektsjef Stein Johansen i vegvesenet.

Foto: Lars Egil Mogård

Valglogo

Den nye innfartsveien vil trolig koste opp mot to milliarder kroner, og er et av de største veiprosjektene til nå i Troms fylke.

Det er et omfattende arbeid som må gjøres før spaden kan settes i jorda etter at kommunalministeren bestemte at veien skal bygges langs østre trase, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

– Det må lage en reguleringsplan. Det tar fra 1,5 til 2,5 år å fullføre en slik plan for et så stort prosjekt som Ramfjord vil være. Prosjektet skal også kvalitetssikres av uavhengige eksperter. Så skal planen godkjennes av Tromsø kommunestyre. Så skal finansieringen være på plass. Uansett vil det ta opp mot tre år før byggestart i Ramfjord, tror prosjektsjefen.

Østre alternativ

Den østre traseen vil gå på samme side av Ramfjorden som dagens vei, men den skal gå på oversiden av dagens bebyggelse.

Foto: Kart: Tromsø kommune

– Jeg blir fortvilt

– Jeg blir fortvilt når jeg hører dette. Ikke noe er mer utreda enn veien gjennom Ramfjord. Her har diskusjonen pågått i 30 år, sier Ole M. Johansen fra Frp. Han er leder av transportkomiteen i fylkeskommunen og medlem av kommunestyret for Frp i Tromsø.

I forrige uke sa fungerende ordfører Anni Skogman fra Frp at hun forventa byggestart i Ramfjord neste år. Det vil neppe være mulig.

Ole M. Johansen, Frp

Ole M. Johansen i Tromsø Frp er fortvilt.

Foto: Petter Strøm / NRK

Burde ha startet før

Ole M. Johansen mener vegvesenet burde ha startet arbeidet med østre trase for lenge siden.

– Da kommunen hadde gjort ferdig arealplan med trasevalg, burde man ha forberedt reguleringsplanen, i det minste. Jeg er klar for at innsigelsene mot traseen, fra blant annet Riksantikvaren, Sametinget, fylkeskommunen og Fylkesmannen førte til problemer, men kommunen hadde valgt trase i 2011, sier Ole M. Jansen.

Han sier at politikerne må se om det kan bidra til å få framskyndet arbeidet med reguleringsplanen.

«Takk for sist»

Han håper ikke at det som nå skjer er «et takk for sist fra vegvesenet», som har gått inn for den vestre traseen i Ramfjord.

Og kommunen har tidligere vært i strid med veivesenet om regninga for kommunale utgifter for utgifter med den østre traseen. Samferdselsministeren bestemte til slutt at Tromsø kommune sende regningen på rundt 4,5 millioner kroner til Statens vegvesen for dekning av kostnader til utredning av østre trasé.

Ny E8 gjennom Ramfjord ligger inne i siste dalen av Nasjonal Transportplan, etter 2018. Der er det satt av en bompengeandel på 500 millioner kroner på veien i Tromsø. Nå skal det jobbes for å få framskyndet dette prosjektet i Tromsø når transportplanen skal rulleres i 2017.