NRK Meny

Bygger vannkraftverk

Fylkesmannen går inn for bygging av fem nye vannkraftverk i Vest-Finnmark, men sier nei til et sjette av hensyn til reindrifta. Finnmark Kraft AS ønsker å etablere nye små kraftverk i kommunene Loppa, Kvalsund og Alta. Overingeniør Jostein Fløgstad hos Fylkesmannen sier at de har vurdert behovet for økt kraftproduksjon mot næringsmessige og miljømessige konsekvenser.