Bygger ny og miljøvennlig hurtigbåt

Skal bruke 30 prosent mindre drivstoff.

Verftsindustrien vil ikke bruke penger på prosjektet, men Fylkesrådet i Troms har vedtatt å satse penger på å bygge og teste en helt ny type hurtigbåt som blant annet skal settes inn i trafikk fra Tromsø til Skjervøy.

Spyr ut eksos

Dagens hurtigbåter, med sine tusenvis av hestekrefter under dekk, spyr ut eksos og er en stor forurensningskilde.

Hurtigbåtene som brukes i Troms i dag slurper i seg diesel for syv millioner kroner i året.

Den nye hurtigbåten, som ikke er prøvd ut i full skala, skal bruke 30 prosent mindre drivstoff og dermed forurense 30 prosent mindre enn dagens båter.

Både fylkespolitikerne og samferdselssjef Bjørn H.Kavli i Troms har stor tro på denne helt nye typen hurtigbåt.

- Hurtigbåtene vi har i dag forurenser mye, og den nye hurtigbåttypen vil slippe ut langt mindre miljøgifter, sier Kavli til NRK.

Trimaran

I 13 år har skipsingeniør Rune Ødegård jobbet med å konstruere den nye hurtigbåttypen. Den skiller seg ganske mye fra de hurtigbåtene som i dag trafikkerer kysten, sier han.

- Den nye er skrogformen som er basert på en trimaran-løsning. Trimaranen har tre skrog i motsetning til katamaranen som har to. I tillegg har trimaranen en undersjøisk vinge som letter båten opp av vannet og stabiliserer båten i grov sjø, sier Ødegård til NRK.

I tillegg til modellforsøk er det bygd en cirka 11 meter lang forsøksbåt som er testet i USA. Ødegård sier at den har innfridd forventningene, men at han likevel ikke kan garantere at båtene i full skala, cirka 32 meter, vil holde alt de lover.

- Helt sikker kan man aldri være før man har fått laget en fullskalamodell og prøvd den ut. Man når vi sier at båtene vil forurense 30 prosent mindre, så er det basert på resultater etter utprøving av modellene, sier han.

Selskapet Torghatten Nord AS har fått kontrakten om å drive hurtigbåtrutene Tromsø-Lysnes og Tromsø-Skjervøy til og med 2019. Det er meningen at den nye hurtigbåttypen skal inn på disse rutene når den er ferdig.

Fram til det skjer, senest i 2013, skal rutene betjenes med en båt med minst 150 passasjerplasser og en hastighet på 32 knop.

Den nye trimaran-hurtigbåten vil ha plass til 140-160 passasjerer, og vil holde en hastighet på 33-35 knop, opplyser fylkeskommunen.