NRK Meny

Bygger ikke fortau

Det blir ikke bygd fortau langs den gamle innfartsveien på Finnsnes når det neste år legges fjernvarmeledning i den. Mindretallet i Lenvik kommunestyre ønsket det, men tapte avstemminga i budsjettdebatten. Ordfører Geir-Inge Sivertsen sier de vil se på løsninger for å gi tryggere vei for mye trafikanter. Han viser til at det allerede er fortau langs halve strekninga.