Byggeboom i Forsvaret

Har brukt tre milliarder i Indre Troms på ni år. Se video.

Forsvaret satser tungt på bygging av nye boliger og militære anlegg i Indre Troms.

På ni år har Forsvaret brukt tre milliarder kroner på nybygg.

Og det har ført til gode tide for den lokale anleggsbransjen.