NRK Meny
Normal

Buss-selskap vil ta risiko-pris

Buss-selskapet Cominor må øke prisene ved neste anbudsrunde. Det skjer samtidig som fylket vil bruke mindre penger på kollektivtrafikken. Men det begge parter er enige om, er at anbudsmåten er for komplisert, og må endres.

Cominor

Leder av transportselskapet Cominor sier de må høyne anbudsprisen med minst ti prosent ved neste anbudsrunde.

Foto: Cominor

Øker de ikke prisene ved neste anbudsrunde, vil de ikke kunne ta sjansen på å legge inn anbud.

Hege Pedersen leder transportselskapet Cominor, tidligere TIRB på Finnsnes. I går sende hun et skarpt brev til Troms fylkestrafikk der hun redegjør for konsekvensene av de rutekuttene Troms fylkestrafikk foreslår.

Hun mener kuttene også går ut over skolebarnkjøringa.

Må øke prisene med minst ti prosent.

Pedersen sier Cominor må høyne anbudsprisen med minst ti prosent ved neste anbudsrunde. Risikoprising, kaller hun det.

– Risikoprising er den prisen du må legge inn og som ikke reguleres av mekanismene for inntektsøkning og inntektsreduksjon. For slik anbudsdokumentene i Troms er utformet må du forvente endring som gir fylket kostnadsreduksjon, men som ikke gir oss det, forklarer hun.

Cominor må minst øke prisen med ti prosent.

Tilbakeviser at det går ut over skolebarn

Som eksempel tar Pedersen Senja, der fylkestrafikk sitt ruteforslag gir 28 prosent inntektssvikt, men bare fem prosent reduksjon i de største utgiftene for Cominor som er sjåfører og vognpark.

Direktør Kurt Bones i Troms fylkestrafikk sier Cominor sin høringsuttalelse tas med når styret skal diskutere rutekuttene senere i oktober. Men han understreker at de forholder seg til trafikktall og foreslår nedlegging av ruter der det nesten bare er tomme seter i bussene.

Han tilbakeviser at de foreslår kutt som går ut over skolebarnkjøringa.

Toini Løvseth og Kurt Bones i Troms fylkestrafikk

Toini Løvseth og Kurt Bones i Troms fylkestrafikk.

Dårlig anbudsregler

Det både Cominor og Troms fylkestrafikk er enige om, er at måten kollektivanbudene er utformet, bør endres. Og da tror Bones ikke at Cominor og andre trenger bygge inn risikopris på ti prosent og mer.

Troms fylkestrafikk har gått med store underskudd de siste årene, og fått tilført ekstra penger fra fylkespolitikerne.

I år kan underskuddet bli på seks millioner kroner. Derfor foreslår de drastiske kutt.

– Vi driver veldig effektivt i Troms

Nå kommer derfor debatten både om anbudsmåten og Troms fylkestrafikk opp igjen. En illustrasjon av hva anbudsordninga har ført til, er at Cominor bruker mye penger på juridisk hjelp. Det gjorde de ikke før.

Men trenger vi Troms fylkestrafikk, eller kunne dere planlagt bussrutene selv?

– Vi gjorde det jo tidligere. Men med de reglene som ligger i anbudsordninga, så er selvfølgelig ikke samferdselsetaten i fylkeskommunen rustet til det i dag, sier Hege Pedersen.

Kurt Bones i Troms fylkestrafikk tilbakeviser at det går mye penger til administrasjon av kollektivtrafikken i Troms.

– Vi har sammenlignet oss med andre fylker, og den sammenligninga viser at vi driver veldig effektivt i Troms, sier han.