Budsjettforslag gir nedbemanning

Rådmannen i Harstad foreslår et budsjett for neste år på vel 2.1 milliarder kroner. I forslaget slås Bjarkøy og Lundenes oppvekstsenter sammen. Rådmannen legger opp til det han kaller en nøktern drift for å oppnå økonomisk balanse. Det vil føre til en omstilling av driften på 40 millioner kroner, og ytterligere bemanningskutt i Harstad kommune.