NRK Meny
Normal

Datteren til Cathrine får ikke døvetolk i klassen

Fylkesmannen i Troms slår fast at Kåfjord kommune bryter opplæringsloven på flere punkter når det gjelder en hørselshemmet elev i grunnskolen.

Cathrine Solbakken

Cathrine Solbakken har vurdert å flytte fra Kåfjord med familien på grunn av datterens manglende oppfølging.

Foto: Privat

Store deler av det siste skoleåret har ikke datteren til Cathrine Solbakken, som går i grunnskolen i Kåfjord, fått opplæring på tegnspråk.

Hjemme har jenta uttrykt at hun ikke trives på skolen, og at hun er bekymret for å gå tilbake til skolen.

– Hun blir skrekkelig sliten av å sitte time etter time og ikke få med seg hva medelever og lærere sier. Det er klart at hun har slitt på grunn av det, og dermed har hele familien slitt, sier Solbakken.

Da jenta begynte på skolen på skolen var ressursene bra, men de har gradvis blitt dårligere og dårligere.

Fylkesmannen fant lovbrudd

Allerede før skoleåret starta, uttrykte foreldrene sin bekymring overfor kommunen. Etter det har det blitt utallige brev og møter mellom kommunen, skolen, Fylkesmannen og familien.

I april kom brevet fra Fylkesmannen som slår fast at Kåfjord kommune bryter Opplæringsloven på to viktige punkter: Retten til opplæring på tegnspråk, og retten til et godt og trygt psykososialt miljø.

I Nord-Norge finnes det i dag rundt 20 barn som skal ha opplæring på tegnspråk. Per Gunnar Johnsen sitter i foreldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund.

– Barn er rettsløse

Han sier at han forstår at mange kommuner sliter med å skaffe god kompetanse.

– Men som Fylkesmannen slår fast, har verken denne kommunen manglet kunnskap eller kompetanse. Kommunen har derimot manglet vilje til å se situasjonen til en ung grunnskoleelev, og sviktet sine oppgaver. For kommunen er det en alvorlig skrape. For eleven så er det forferdelig, sier Johnsen.

Faren til den hørselshemmede Kåfjord-jenta, Håvard Nilsen, mener Opplæringsloven må styrkes. I dag har ikke fylkesmannen noen sanksjonsmulighet, dersom det bare blir snakk og ikke handling i kommuner som Kåfjord.

– De barna som har foreldre som kjemper for dem, går det jo bra med til slutt. Men barna som ikke har foreldre som kan gjøre det. Hva med de barna? Sånn som det er i dag mener jeg norske barn er rettsløse, sier han.

Kommunen lover bedring

Moren sier at familien har vært inne på tanken om å flytte fra Kåfjord. I dag er det et dialogmøte mellom familien og kommunen. Cathrine Solbakken sier hun ikke har store forhåpninger til at kommunen vil ta selvkritikk.

– Så langt har de forklart alt med svikt hos instanser utenfor kommunen, sier Solbakken.

Rådmann Einar Pedersen vil ikke kommentere det som har skjedd, men sier at kommunen nå jobber med å få fikset de avvikene Fylkesmannen har påpekt.

– Vi jobber hardt så vi skal ha orden på disse tingene når skolen begynner på nytt, sier Pedersen.