Vi brukte 3 milliarder i advokathjelp i 2012

Store formuer og uklare familieforhold gjør at vi oftere må bruke advokater for å sikre at verdiene våre blir fordelt slik vi ønsker.

Norsk riksvåpenskjold, Norges lover

I år omsetter advokatbransjen i Norge for 13 milliarder kroner. 3 milliarder kommer fra nordmenns private lommebøker.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Advokatbransjen i Norge kommer i år til å omsette for nesten 13 milliarder kroner. Hver fjerde krone kommer fra vanlige nordmenn som trenger advokathjelp til privat rettshjelp, og vi blir stadig fler.

Store formuer og uklare familieforhold gjør at vi oftere må bruke advokater for å sikre at verdiene våre blir fordelt slik vi ønsker.

I år omsetter advokatbransjen i Norge for 13 milliarder kroner. 3 milliarder kommer fra nordmenns private lommebøker.

Uklare familieforhold er årsak

– Familieretten har vi hatt en økning på, forteller nestleder i Den norske Advokatforening, Magnhild Pape Meringen.

Her ser foreningen at fordelingen av private dødsbo blir mer komplisert og trenger advokatbistand.

– Det dreier seg både om rådgivning i forbindelse med at en skal sette opp samboerkontrakt og testamente. Men også når folk har gått bort ser vi at de private dødsbo etterhvert begynner å bli såppas komplisert at det er behov for advokat for å løse dette, sier Meringen.

Prisforskjeller på advokater

I Norge jobber 7500 mennesker på advokatkontor med våre forskjellige juridiske problem.

I år går nesten 13 milliarder kroner inn på advokatfirmaenes sine kontor.

Mesteparten kommer fra næringslivet, men hver fjerde krone kommer direkte fra våre lommebøker.

I snitt koster det over 1600 kroner i timen for en privat klient å engasjere advokat. Men, det kan være store prisforskjeller fra advokat til advokat.

Ikke minst mellom større og mindre plasser.

– Det er større utgifter for å drive en advokatvirksomhet i en større by, men forskjellen ligger nok også litt i dette at det er mer spesialiserte advokater i større byer og at etterspørselen er større der, sier nestlederen i Den Norske Advokatforening.

Varierende priser

Men det er ikke bare geografi som spiller inn, forklarer Meringen i Advokatforeningen.

– Den største forskjellen er nok advokater som er spesialisert og har brukt ressurser på å bygge opp en spesiell kompetanse jevnt over vil være dyrere enn de som har mer allmennkunnskap, forteller Magnhild Pape Meringen i Den Norske Advokatforeningen.

Ikke alle, men mange advokatfirmaer har publisert prislitene sine på internettsidene. Der ser man at det kan være enorme prisvariasjoner firma til firma.

Et eksempel er hva du betaler for å lage en husleieavtale. Her varierer prisen i fra 400 kroner opp til 5000 kroner.

Mye av de store prisforskjellene kan naturligvis forklares med at omfanget på oppdraget kan variere.

Sjekk advokatens spesialtfelt

Likevel kan det være lurt å gjøre noen undersøkelser på forhånd. Det mener regionsjef Helene Falk i Forbrukerrådet.

– Det er lurt å sjekke hva slags spesialområde et advokatfirma har og om det passer til dine behov. Ellers er det veldig greit å vite prisen på forhånd, at man ser hvilke priser de har og eventuelt etterspør hva det totalt vil koste hvis du vil ha utført en tjeneste hos de, sier Falk.

Alle advokater har plikt til å følge regler for god advokatskikk. Dersom du mener at advokaten har brutt disse reglene, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

– Hvis du har inngått en kontrakt med noen og du mener at de ikke gjør jobben sin skikkelig så burde en først ta det opp med de og eventuelt få en løsning. Hvis ikke finnes det klageordninger for advokattjenester.