Bruker lang tid i kø

Idag står 45 prosent av bilistene på landsbasis i kø opptil 20 minutter hver dag, viser en undersøkelse NAF har gjennomført. Problemene med kø og forsinkelser er størst i og rundt de store byene. I Tromsø står så mange som 6 av 10 opptil 20 minutter i kø hver dag, mens på landsbasis oppgir halvparten av bilistene at de aldri opplever kø.