NRK Meny
Normal

Bruker ikke Statens barnehus til avhør

Alta tingrett velger å avhøre barn selv, istedenfor å sende dem til Statens barnehus i Tromsø. Nå vil Arbeiderpartiet tvinge alle domstoler til å bruke tjenesten.

Alta Tingrett

Alta tingrett er den eneste tingretten i Nord-Norge som velger å utføre avhør av barn lokalt istedenfor å sende de til Statens barnehus i Tromsø.

Foto: NTB scanpix

I vår vedtok et enstemmig Storting at alle barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal bli dommeravhørt på Statens barnehus. Likevel velger Alta tingrett, som den eneste i Nord-Norge, å gjøre avhørene lokalt.

Både barnehuset, Advokatforeningen og politiet ser ordningen til Alta tingrett som problematisk for barnas rettsikkerhet.

Saken fortsetter under videoen:

Alta tingrett er den eneste tingretten i Nord-Norge som ikke benytter seg av Barnehuset i Tromsø. 
Statens barnehus er opprettet for å best mulig kunne avhøre barn som har vært utsatt for vold og overgrep.
For mange barn kan reisene til Tromsø bli lange.

Reporter: Andre Bendixen

Årsaken har vært at det er for lang reisevei for barna til Tromsø for å utføre avhørene, men Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen kjøper ikke denne begrunnelsen. Hun vil nå tvinge alle tingretter i hele Norge til å bruke landets ti barnehus.

– Det er jo viktig at barns rettssikkerhet er lik i hele landet, sier Helga Pedersen.

Mener avhørene ikke er gode nok

Statens Barnehus har et tverrfaglig tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller har vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, hvor det er en politianmeldelse.

Morten Daae, hammerfest

Politimester i Vest-Finnmark politidistrikt, Morten Daae mener avhørene som praktiseres av Alta tingrett i dag, ikke er gode nok. Han ønsker nå en lovhjemmel, for å ivareta barnas rettssikkerhet i Alta tingrett.

Foto: NRK

Dommeravhør utføres som en del av politiets etterforskning av en sak, for å unngå at barn under 16 år behøver å vitne i retten.

Ved en eventuell straffesak vil de som er under 16 år ikke behøve å vitne i retten, men hvor et opptak av dommeravhøret i stedet blir vist.


Men Alta tingrett benytter seg ikke av denne tjenesten ved dommeravhør av barn og unge i regionen.

– I dag fungerer det slik at det er enkelte avhør som og enkelte barn som blir sendt til barnehuset, mens en god del andre avhør blir tatt av Alta tingrett, noe vi finner uheldig, sier politimester i Vest-Finnmark, Morten Daae.

Politimesteren mener avhørene som praktiseres av Alta tingrett i dag, ikke er gode nok.

– Det kan nok være saker hvor vi ikke har klart å få fram alt fordi omstendighetene kanskje ikke har vært gode nok. Nå er barnehusene som vi har rundt omkring i landet, de er blitt veldig proffe på denne type saker og de også veldig flinke til å vareta barnet når de kommer til Barnehuset, sier politimesteren i Vest-Finnmark.

Er bekymra for barns oppfølgning

Også barnehuset i Tromsø og leder Ståle Luther synes det er rart ikke Alta tingrett følger de andre tingrettene i praksisen rundt dommeravhør av barn.

Ståle Luther, leder Statens Barnehus i Tromsø

Også barnehuset i Tromsø og leder Ståle Luther synes det er rart ikke Alta tingrett følger de andre tingrettene i praksisen rundt dommeravhør av barn.

Foto: NRK

– Barn reagerer ikke negativt på det å komme til barnehuset. Et barn som kommer i fra Alta vil for eksempel være på barnehuset på under en time, så etter min mening går man glipp av helt åpenbare fordeler for barn i forhold til at barnet møter et hjelpeapparat på et sted slik at barn og pårørende slipper å måtte farte rundt til ulike satelitter i hjelpeapparatet, altså alle samler seg rundt barnet på et sted, sier leder for barnehuset i Tromsø, Ståle Luther.

Han er også bekymra for den medisinske behandlingen barn kan trenge i en slik situasjon.

– En annen vesentlig ting som barnet også vil gå glipp av, det er jo den medisinske undersøkelsen i etterkant av dommeravhøret, som vi også gjennomfører mange av, sier Luther.

Savner lovhjemmel

Det finnes i dag ingen lovhjemmel som sier at barn skal sendes til et profesjonelt fagmiljø for dommeravhør, og dermed er det opp til hver enkel tingrett, og dommer, og avgjøre hvor barna skal avhøres.

Politimesteren i Vest-Finnmark politidistrikt ønsker nå en lovhjemmel, for å ivareta barnas rettssikkerhet i Alta tingrett.

– Det vi egentlig savner nå er en klar lovhjemmel, en forskriftshjemmel som sier at denne type avhør skal foretas ved barnehuset. Det vil si at da vil ikke tingretten lenger ha noe valg, sier politimester Morten Daae i Vest-Finnmark politidistrikt.

Barnehuset Hamar

Det er ti barnehus spredt rundt om i landet i dag. Her fra Hamar.

Foto: Brenden, Jo E. / SCANPIX

– Et problem med avhør på hjemstedet

Nå får avhørspraksisen kritikk av flere, deriblant Finnmark Advokatforening.
Leder Andreas Enevold mener at det er et problem at barna blir avhørt på sitt hjemsted.

– Juridisk sett så anser vi i Advokatforeninga at de barna som blir avhørt på barnehuset har et sterkere rettsvern enn de som ikke blir det. Det er fordi at de barna som blir avhørt på barnehuset blir fulgt opp på en annen måte, en måte som avhør i tingretten ikke klarer å følge opp, sier leder i Finnmark Advokatforening, Andreas Enevold.

Sorenskriver i Alta Tingrett Bjørnar Leistad ønsker ikke å stille opp i et intervju til NRK, men sier i en kommentar at bakgrunnen for at Alta tingrett ikke sender barn til dommeravhør i Tromsø er fordi de mener barnet skal avhøres der det bor.

Vil tvinge tingrettene til å bruke barnehus

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen har reagert på saken. Hun vil nå tvinge alle tingretter i hele Norge til å bruke landets ti barnehus.

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen godtar ikke begrunnelsen om at det er for lang reisevei for barna fra Finnmark til Tromsø. Hun ønsker nå å tvinge tingrettene til å bruke Statens barnehus til avhør av barn.

Foto: Scanpix / Scanpix

– Det er jo viktig at barns rettssikkerhet er lik i hele landet. Det er klart at de dommerne eller de tingrettene som ikke velger å bruke barnehus, de velger bort en veldig viktig kompetanse, sier Pedersen.

Hun godtar ikke begrunnelsen om at det er for lang reisevei for barna fra Finnmark til Tromsø.

– Nå hører jeg at det gjerne er voksne fagpersoner som bruker reiseavstander som begrunnelse. jeg er ikke kjent med at barn har klaget på akkurat det, sier Pedersen.

Sorenskriver Anders Flock Bachmann i Hammerfest tingrett har derimot forståelse for Altas argumenter om lang reisevei til Tromsø, og skulle ønske dommerne selv kunne avgjøre fra sak til sak hva som er barns beste.

– Det kan jo stilles spørsmål ved om det er greit at ungene skal reise så langt, mange må reise dagen før for at man skal få tatt avhørene. I noen tilfeller kan det være et problem, i andre tilfeller er det ikke et problem i det hele tatt, så vi tenker kanskje at det kunne vært greit å ha andre alternativer for å intervjue barn som gjør at de slipper å reise så langt hvis det var nødvendig, sier Flock Bachmann.