NRK Meny
Normal

Bruker 50 kilo såpe mot lakseparasitt

I forbindelse med rotenonbehandlingen av Skibotnregionen i Troms har Veterinærinstituttet søkt om å få bruke 50 kilo såpe sammen med giften rotenon.

Gyrodactylus salaris
Foto: Tor Atle Mo

Hensikten er å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

50 kilo såpe høres ut som veldig mye såpe, men dette skal fordeles i hele vassdraget over syv-åtte dager. Men vi kommer trolig bruke mindre, sier Helge Bardal som er forsker og biolog ved Veterinærinstituttet.

Første gangen miljøvernmyndighetene behandlet dette vassdraget (Skibotnelva og Signaldalselva) med rotenon var i 1988. Neste gang var i 1995. Metodene den gangen var ikke gode nok, ifølge fagansvarlig Knut Nergård hos Fylkesmannen i Troms. Det mener også Miljødirektoratet.

Såpe som bindemiddel

Etter den siste behandling av Skibotnvassdraget ble det etterlyst nye teknikker og bedre metoder for å forbedre doseringen. Blant annet har grunnvann en fortynnende effekt på konsentrasjonen i elva.

El-fiske i Skibotnvassdraget

Fra El-fiske i Skibotnvassdraget.

Foto: Veterinærinstituttet

– Grunnvannspåvirkede områder, som sidevassdrag, kan skape rom for overlevelse av gyroinfisert fisk. Dette antas å være en medvirkende årsak til at behandlingen i 1995 var mislykket. Når vi bruker såpe som binder rotenon bedre, og da blir behandlingseffekten bedre, sier Helge Bardal.

Nye metoder

Det er Veterinærinstituttet som har kommet fram til denne metoden som passer spesielt godt i Skibotnvassdraget. I tillegg kommer de til å bruke en sterkere konsentrasjon av rotenon.

I likhet med Lærdal- og Raumavassdraget har Skibotnelva mange grunnvannsutspring hvor fisken lett kan gjemme seg. Derfor skal de bruk høyere konsentrasjoner av rotenon i utslippet slik at det sprer seg godt i alle kriker og kroker av elvene.

Skibotnvassdraget skal behandles med rotenon i perioden 21. august til 4. september i år og omtrent i samme tidsrom i 2016. Da vil fisk og insekter dø i elver og bekker.

Ifølge Miljødirektoratet har parasitten Gyrodactylus salaris kostet Norge fire milliarder kroner siden den ble innført for 40 år siden.

Tirsdag i neste uke blir det folkemøte om rotenonbehandlingen i Skibotnregionen.