Brøt muligens konkurranseloven

Det er usikkert om Norsk Luftambulanse brøt konkurranseloven da de vant anbudet om å drifte alle basene for legehelikoptere i landet. Konkurrenten Lufttransport mener det er uredelig å bruke medlemspenger for å sikre kontrakten. – Det er Konkurransetilsynet som tar stilling til om det er et brudd på konkurransereglene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.