NRK Meny
Normal

Bratt tunnel kan stanse Langsundforbindelsen

En stigning på åtte prosent i den undersjøiske tunnelen til Reinøya kan stanse Langsundforbindelsen.

langsundforbindelsen
Foto: nrk

– Jeg er sjokkert, sier en uvitende ordfører Mona Pedersen i Karlsøy.

Forskriften om tunnelsikkerhet på fylkesveier kom 1. januar i fjor. Den stiller mange krav, blant annet om at det i utgangspunktet ikke bør være mer enn fem prosent stigning i tunneler. Prosjektet i Karlsøy har åtte prosent stigning i tunnelen.

– Da må vi nøye vurdere om sikkerheten kan ivaretas på en god nok måte selv om stigningen er på åtte prosent.

Vegdirektoratet er i sluttfasen i arbeidet om de kan godkjenne tunnelen, sier avdelingsdirektør Randi Harnes.

– Det vi ser i slike tunneler er at når stigningen øker, øker også antall hendelser. Spesielt når det gjelder brann er det oftere branntilfeller i tunneler med stor stigning sammenlignet med tunneler med lav stigning, sier hun.

Retten sa nei

Disse vurderingene kommer i tillegg til mange problemer som har oppstått rundt prosjektet med undersjøisk tunnel fra Ringvassøya til Reinøya. Ny vei og nytt fergeleie på Reinøya inngår også i planene for prosjektet til 700 millioner kroner.

Arbeidet skulle ha vært startet, men i januar stanset Nord-Troms tingrett prosjektet. Tingretten konkluderer med at vedtaket om reguleringsplan i Karlsøy kommunestyre i desember 2010 er ugyldig. De forelå ikke en konsekvensutredning da kommunestyret tok stilling til reguleringsplanen. Dommen er anket.

Sjokkert ordfører

Og nå kommer nyheten om at Vegdirektoratet vurderer om den foreslåtte tunneltraseen kan godtas. Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy er sjokkert og reagerer på at kommunen ikke er blitt holdt informert.

– Vi er jo reguleringsmyndighet. Vi trodde ankesaka i lagmannsretten var siste hinder for å komme i gang, og få prosjektet ut på anbud. Så kommer dette som NRK Troms informerer oss om, som en ny hump i veien. Dette liker jeg dårlig.

Kan bli dyrere

Hun vil denne uka kreve å få mer informasjon fra Statens vegvesen. Dersom traseen blir krevd lagt om, vil dette kunne bety merkostnader som kan føre til at hele prosjektet må opp til ny vurdering.

Avdelingsdirektør Randi Harnes sier at det snart kommer et svar om tunneltraséen kan godkjennes.