Brannvesenet droppet folketoget: – Vi hadde ikke så mye å rope hurra for i år

Tromsø Brann og redning har vært et fast innslag i borgertoget på 17. mai i alle år. Men etter turbulensen i etaten den siste tiden uteble brannfolkene fra toget i år.

Tillitsvalgte ved Tromsø Brann og redning, Charles Jacobsen (t.v) og Erik Benjaminsen.

Tillitsvalgte ved Tromsø Brann og redning, Charles Jacobsen (t.v) og Erik Benjaminsen.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Brannvesenet i Tromsø har vært gjennom et turbulent år. Først fikk brannsjef Nils Ove Sollied kritikk for å ha brukt arbeidstiden på private oppdrag.

Senere har også bedriftsidrettslaget blitt gransket for svart arbeid.

Dette er bakgrunnen for at byens brannfolk ikke stilte som vanlig i årets borgertog i Tromsø.

– Vi har vel ikke så mye å rope hurra for akkurat i år. Det er vel bakgrunnen for at vi ikke gikk i borgertoget. Enkelt og greit, sier Charles Jacobsen, som er tillitsvalg i Fagforbundet i brannvesenet.

– Vi skjemmes jo litt

Ifølge Jacobsen er avgjørelsen om å droppe toget noe både de ansatte og ledelsen stiller seg bak.

– Vi hadde et møte om 17. mai, hvor temaet var om vi skulle delta i toget. Der deltok også brannsjefen og avdelingslederen. Og vi var enige om ikke å delta, sier han, og legger til.

– Vi skjemmes jo litt over alt vi har vært gjennom.

Tidligere i år har det også kommet frem en sterk misnøye blant de ansatte med ledelsen i brannvesenet. De tillitsvalgte vil likevel ikke si direkte at dette er årsaken til at 17. mai-toget ble droppet.

Første gang på 30 år

Det har vært en tradisjon i alle år at brannvesenet går i borgertoget i Tromsø. Jacobsen tror dette er første gang at de uteblir.

– Jeg har jobbet der i 30 år, og dette er første gang vi ikke har gått i toget, sier han.

Brannsjef i Tromsø, Nils Ove Sollid

Brannsjef Nils Ove Sollid sier at det ikke var noen interesse blant de ansatte for å gå i borgertoget på 17. mai.

Foto: NRK

Ifølge brannsjef Nils Ove Sollid er avgjørelsen om å droppe å gå i toget helt og holdent de ansatte sin.

– Hvis brannvesenet skal delta i borgertoget må det være interesse fra de ansatte. I år var det ikke noen særlig stemning for det, og da ble det ikke noen deltagelse, sier brannsjefen.

Problemer i arbeidsmiljøet

Tidligere i år ble det også avdekket store problemer i arbeidsmiljøet i brann- og redningsetaten.Blant annet kom det frem en kraftig misnøye med Nils Ove Sollid blant de ansatte.

Brannsjefen vil ikke spekulere i om den manglende interessen fra de ansatte er en protest mot han som leder.

– Hvis de ansatte skal stille opp og gå i toget, så må de ønske det. Når interessen ikke var god nok valgte vi ikke å stille, svarer Nils Ove Sollid.