NRK Meny
Normal

Med brevkurs skal de slukke brann

Flere tusen brannmenn uten utdanning kan utgjøre en fare i krisesituasjoner.

Et brevkurs og egen erfaring er den eneste bakgrunn fire tusen deltidsbrannmenn har når de rykker ut til ulykker og brann.

Brannmenn utenutdanning kan være en fare i krisesituasjoner, mener direktøren ved Norges brannskole. Illustrasjonsfoto

Opp mot 4.000 deltidsbrannmenn i Norge mangler grunnleggende utdanning.

– De må rykke ut på den samme typen bilulykker eller trafikulykker, og de må rykke ut på den samme typen brannoperasjoner. Så det er klart at de trenger akkurat den samme kompetansen som de som jobber i et heltidsbrannvesen, sier direktør Roar Johansen ved Norges Brannskole.

Myndighetene vedtok i 2007 at alle deltidsbrannmenn skulle ha samme kompetanse som heltidsbrannmenn. Dette skulle vært fullført innen 2012.

Fare i krisesituasjoner

– Brannmenn uten utdanning kan være en fare i krisesituasjoner, sier Johansen.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet ber direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nå om utsettelse til 2015, slik at kommunene og brannskolen skal ha mulighet til å klare kravet.

Fortvilet situasjon

Fagleder brann Svein Erik Hovde i Orkdal brann- og redningstjeneste.

Deltidsansvarlig Svein Erik Hovde i Norsk Brannmannsforum mener situasjonen er fortvilet.

Foto: Henrik Sundgård / NRK

Deltidsansvarlig for Norsk Brannmannsforum, Svein Erik Hovde er fortvilet over situasjonen.

– Det er stor frustrasjon når du blir satt til en oppgave og du føler at du ikke har fått opplæring i å takle den, men du er nødt å utføre den uansett. Klart det er fortvilet, sier Hovde.

Kommunene får statlige overføringer for å utdanne sitt mannskap. Disse pengene er ikke øremerket, og kan brukes fritt.

Må prioritere brannutdanning

Leder i KS (Kommunenes Sentralforbund) i Troms, Marianne Bremnes, sier at utdanning for deltidsbrannmenn nå skal prioriteres.

– Jeg tror brannen i Lærdal har vist oss at det å ha beredskapen på plass, også med deltidsansatte det er særdeles viktig, sier Bremnes.

Spesialrådgiver Torfinn Thomassen i KS støtter også utdanning av deltidsbrannmenn.

– Kanskje det er noen kommuner som sliter mer enn andre med økonomien i det her, og lar dette være en salderingspost. I lys av siste dagers hendelse bør dette absolutt være en vekker for kommunene, sier Thomassen.

Brannmenn i arbeid

Brannmenn i arbeid. Også deltidsbrannmenn må rykke ut til brann, og trenger derfor like god opplæring som heltidsbrannmenn.

Foto: Anne Lognvik / NRK