NRK Meny
Normal

Borer på Snøhvit

Det er nå klart at det likevel blir boret en ny avgrensningsbrønn for å avklare størrelsen på oljesonen i gassfeltet Snøhvit.

Boreriggen Polar Pioneer
Foto: Eirik Palm / NRK

- Partnerskapet har blitt enige om å bore en avgrensningsbrønn for å se om vi kan finne lønnsomhet i oljen, sier informasjonsleder Sverre Kojedal i Statoil.

 

Leter etter rigg

Oljeselskapet jobber nå på spreng for å skaffe en borerigg til oppdraget. Opprinnelig var det Polar Pioneer- som nå borer for Hydro- som skulle brukes.

Samtidig håper selskapene på å få svar på om det kan være enda mer gass på Snøhvitfeltet, enn det som er kjent i dag.

Press

Det er olje for 30 milliarder kroner på Snøhvitfeltet. Oljen ligger i en tynn sone under gassen, og oljeselskapene har til nå slått fast at en utvinning ikke er lønnsom nok.

Høyere oljepriser og sterkt press fra norske myndigheter førte imidlertid til at Statoil og Petoro foreslo å bore en ekstra avgrensningsbrønn og gjennomføre feltstudier for å vurdere lønnsomheten på nytt.

Men de øvrige partnerne i lisensen sa nei.

 Uenighet

Statoil  vil ikke kommentere vedtaket, men trolig var det ingen enstemmig lisensgruppe som tok stilling til saken i dag.

- Hva som skjer i partnerskapet, det skjer nå i partnerskapet. Det vi konstaterer er at flertallet har støttet opp om forslaget som ble lagt fram, sier Kojedal.

 Tror på oljen

I fagforbundet Industri og Energi ble nyheten mottatt med glede. Fagpolitisk leder Frode Alfheim mener oljeselskapene har et samfunnsansvar for å snu alle steiner. Han tror på oljeutvinning.

- Jeg tror ikke dette er noe selskapene gjør kun for å tilfredsstille krav fra samfunnet og andre interesseorganisasjoner, slik som oss. Jeg tror de gjør det for at de vil se en gevinst i dette, sier han.

 - Som fryktet

I miljøbevegelsen ble ikke nyheten tatt like godt imot.

- Vi trodde dette var avklart da det ble gitt beskjed om det. Sånn sett er deette overraskende, men det var jo dette vi fryktet da vi protesterte mot Snøhvit i utgangspunktet, sier marinbiolog Maria Fossheim i miljøstiftelsen Bellona.

Kostbart

Men selv om oljeprisene har steget, har kostnadsnivået for leting og utvinning økt kraftig. Et eksempel er boringa på Nucula-feltet utenfor Nordkapp, hvor døgnprisen nå er rundt ni millioner kroner.

Haster

For å få opp oljen er man avhengig av trykk i brønnen, men når Snøhvit kommer i produksjon i løpet av året, vil trykket i reservoaret synke. Derfor haster det.

Kilder i Statoil har sagt at utvinningen av oljen må være i gang i 2011, og trolig skjer det ved hjelp av et produksjonsskip eller en produksjonsplattform med bøyelasting.

Snøhvitlisensen er eid av Statoil (operatør, 33,53 pst), Petoro (30 pst), Total E&P Norge (18,40 pst), Gaz de France (12 pst), Hess Norge (3,26 pst), RWE-Dea (2,81 pst).