Boreal Transport Nord anker

Transportselskapet Boreal Transport Nord har anket til Høyesterett dommen fra Hålogaland lagmannsrett, der Boreal ble dømt til å betale Troms fylkeskommune ti millioner kroner. Striden gjelder erstatning for tilpasning av kaiene i Harstad, Engenes, Brøstadbotn og Finnsnes, da de nye hurtigbåtene mellom Tromsø og Harstad ble satt inn i rute. I tingretten ble Boreal frifunnet på dette punktet.