NRK Meny
Normal

Miljødirektoratet: – Advarer mot åpning av 28 blokker i Barentshavet

Før en grense for iskanten er bedre definert, vil Miljødirektoratet utsette utlysningen av 28 Barentshavsblokker for petroleumsaktivitet.

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet

Miljødirektoratet vil hente erfaringer med boring i allerede tildelte boreområder, før nye blokker lyses ut i Barnetshavet. Her boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet.

Foto: Statoil/Harald Pettersen / Harald Pettersen

– Det er nødvendig med en grundig faglig prosess for å definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Før en slik grense er definert, bør ikke blokkene lengst nordøst i Barentshavet sørøst lyses ut, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet på deres nettside.

Det kommer fram i en høringsuttalelse i forbindelse med at OED (Olje- og energidepartementet), skal lyse ut 23. lisensrunde for petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Norskehavet.

Miljødirektoratet vil ta ut 28 av de totalt 54 Barnetshavsblokkene i denne runden for å få en bedre definert grense av iskanten.

De mener dette ikke er gjort godt nok med tanke på klima og miljø, og vil hente inn erfaringer med boring i allerede tildelte blokker.

Vil definere iskanten bedre

Ellen Hambro

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet, ønsker å vurdere isområdene i Barentshavet bedre enn det er gjort i dag.

Foto: John Petter Reinertsen

– De nordligste blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet sør, ligger også langt nord og nært områder der det kan forekomme is. Vi anbefaler at disse blokkene ikke lyses ut før erfaringer med boring i de allerede tildelte blokkene i dette området er vurdert, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Områdene rundt iskanten er et viktig område for både dyr og planter.

Blant annet er det stor planktonproduksjon der når iskanten trekker seg tilbake om sommeren. I tillegg er det et viktig gyte-, oppvekst- og leveområde for mange fiskearter.

– Miljødirektoratet mener det kan bli nødvendig med tidsbegrensninger for petroleumsaktivitet de nordligste blokkene også i produksjonsfasen. Årsaken er at drivverdige funn innebærer aktivitet i perioder hvor naturen i dette området er spesielt sårbar, sier Hambro.

Vil ha bedre beredskap

De vil også vente med tanke på å bedre beredskapen i nord mot akutt forurensning. Her er det foreløpig ikke gjort noen felles faglig vurdering på beredskapstiltak i sifylte farvann.

– Her må det sikres at nok og egnet beredskapsutstyr er tilgjengelig før boringen starter, sier Hambro til nettsiden.