Bonderomatikk på bygda

Ønsker du å leve i ekteskap, øker du sjansene ved å bo på bondegård.

Vik

I Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder har størst andel gifte blant bøndene. I Finnmark finnes den høyeste andelen skilte og separerte og den laveste andelen gifte bønder, ifølge Norsk senter for bygdeforskning.

Foto: Berit Keilen / Scanpix

Norsk senter for bygdeforskning har tatt bøndenes kjærlighetsliv i nærmere øyesyn.

Nå er første del av prosjektet «Kjærlighet i landbruket – en risikosport?» avsluttet. For første gang i historien foreligger det nå tall på norske bønders sivile status – sortert etter kjønn, aldersgrupper, ulike produksjonstyper og størrelse på gårdene.

– Par i landbruket møter mange utfordringer. De lever med mange spesielle rammebetingelser og næringsinteresser som antageligvis påvirker de fleste valgene de tar – ikke minst når det gjelder samlivet, sier Gro Follo ved Bygdeforskning til forskning.no

Ekstra utfordrende å bryte opp

En gård er en bedrift som går i arv (odel). Juridiske bindinger gjør at en landbrukseiendom ikke kan omsettes på vanlig vis. Omstendighetene for par i landbruket er med andre ord noe komplisert, skriver forskningsnettstedet.

Ektepar på en bondegård får dermed flere kompliserte spørsmål å forholde seg til dersom forholdet skranter. Forskningsprosjektet mener disse faktorene kan være med på å høyne terskelen for samlivsbrudd hos bønder.

– Samlivsbrudd i landbruksnæringa reiser nye og særegne problemstillinger som i forbausende liten grad har vært forskningsmessig belyst. Det ønsker vi å gjøre noe med, forteller Follo.

Bøndene nærmer seg folk flest

Tolv prosent av den norske befolkningen over 20 år er skilt eller separert.

Tallene fra Bygdeforskning viser at bøndene skiller lag sjeldnere enn den øvrige befolkningen, men også at bønder kjærlighetsveien begynner å nærme seg folk flest.

Gamle tall, nærmere bestemt fra 1979, viser at bare én prosent av bøndene den gangen var skilte eller separerte. I dag er denne andelen åtte prosent.

Gifte kvinner og ugifte menn

Av de 46 939 bøndene som er representert i undersøkelsen, er 6550 kvinner. Det betyr at bare 14 prosent av bøndene er kvinner.

Selv om det er færre kvinner enn menn i bondeyrket, viser det seg at kvinner har en større tendens til å inngå i par: 90 prosent av kvinnene er i eller kommer fra parforhold, mens andelen for menn er 84, skriver forskning.no

I dette inngår at 68 prosent av kvinnene i materialet er gifte, mot 65 prosent av karene.

Blant de ugifte bøndene er 16 prosent menn og ni prosent kvinner.

Flest skilte bønder i Finnmark

Ønsker å leve i ekteskap, øker du sjansene enkelte steder i landet.

– Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder har størst andel gifte blant bøndene. Disse tre fylkene har også den laveste andelen samboere. Det er heller ingen overraskelse at vi ser det samme mønsteret i befolkningen for øvrig, sier Gro Follo, og viser til det som på folkemunne gjerne omtales som ”bibelbeltet”.

I Rogaland og Sogn og Fjordane finnes den laveste andelen skilte og separerte, og i sistnevnte fylke også den høyeste andelen ugifte bønder. I Finnmark, derimot, finnes den høyeste andelen skilte og separerte og den laveste andelen gifte bønder.

– Men derimot en høy andel samboere, slår Follo fast.