Bønder i Troms kan ikke sende fôr

– Hvis bøndene i Nord-Norge selger rundballer med dyrefôr til Sør-Norge, kan nordnorske bønder selv få mangel på fôr til vinteren, sier leder i Troms bonde- og småbrukarlag, Birger Bull. Bønder i i nord har fått forespørsel grunnet varmen i sør.

Birger Bull
Foto: Marita Bolle Andersen