Bondelaget mener kommunene bør gjøre mer for turismen

Har fått mange meldinger fra frustrerte grunneiere som opplever at turistbedrifter tar seg til rette.

Jakten på Nordlyset
Foto: Bernt Olsen / NRK

Organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen

MANGE HENVENDELSER: Organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen i Troms bondelag forteller at mange grunneiere er frustrerte og har kontaktet bondelaget.

Foto: Privat

– Jeg vet at de ikke er pålagt å tilrettelegge, men om de ønsker å tilrettelegge for alle typer næring, så er det en oppgave de bør ta tak i, sier organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen i Troms bondelag.

Grunneiere i Troms opplever at turistbedrifter tar seg til rette på privat grunn. Allerede har det vært debatt om blant annet forsøpling og mangel på toaletter, i et Nord-Norge der spesielt vinterturismen de siste årene har nådd nye høyder.

– Kommunene kan være med å opplyse og tilrettelegge for offentlige toaletter, sier Andreassen.

Et annet problem, påpeker Andreassen, kan for eksempel være at porter ikke lukkes slik at beitedyr går ut av områdene sine.

– Kan ikke stå alene

NRK fortalte torsdag om frustrasjonen innad i reiselivet for useriøse aktører som driver ulovlig, uten nødvendige løyver og tillatelser. Bondelaget mener spesielt Tromsø kommune, med sine mange turister, bør gjøre mer for å tilrettelegge.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentarer fra Tromsø kommune. Reiselivssjef i Tromsø Chris Hudson er klar på at reiselivet ikke kan stå alene om tilrettelegging:

Skilt og informasjon for turister

PROSJEKT: Chris Hudson og Visit Tromsø har et prosjekt med Tromsø kommune om bærekraftig reisemål.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi trenger samarbeid mellom privat og offentlig, kommune og reiselivsnæring. Reiselivet kan ikke klare det alene, og kommune kan ikke klare det alene. Vi har et prosjekt med Tromsø kommune om bærekraftig reisemål, der hovedprosjektet er i gang etter jul, sier han.

– Handler om dialog

Tidligere desember holdt Troms utmarkslag, som er den del av bondelaget, et seminar i Lyngen der blant annet grunneiere og turistaktører var til stede for å diskutere samspillet mellom dem. Her ble også allemannsretten diskutert.

Andreassen er klar på at mange turistbedrifter har god dialog med grunneiere, mens enkelte andre ikke virker å se verdien av en slik kontakt.

– Når man har avtale med grunneier for eksempel hvor de setter opp en lavvo og har løpende dialog, viser det seg at det fungerer mye bedre, enn steder man ikke avtaler hvor man kan trakke opp en sti og lede turister over utmarka. Vi opplever at dette handler om god kommunikasjon, sier Andreassen.

Også grunneiere kan gjøre sitt for en god dialog, påpeker Andreassen:

– Dersom du som turistaktør ønsker å komme i dialog med en grunneier, er dette mye lettere om man har et grunneierlag å henvende seg til. Eiendomsstrukturen vår er slik at det er veldig mange grunneiere, og det er sikkert ikke alltid at det er like lett for turistaktører å få tak i grunneier. Så her tenker vi også at kommunen kan bidra, samt at grunneiere organiserer seg i lag.

LES OGSÅ: