NRK Meny

Bomringpassering i Harstad dyrere

Det blir betaling for el-biler gjennom bomringen i Harstad etter halv takst. Vanlige biler får også økt takst for å betale de økte kostnadene for å fullfianisere veipakka. Det er klart etter formannskapsmøtet mandag. Et forslag fra Høyre og Frp ble nedstemt. De ville gjennomføre Harstadpakken med gjeldende finansieringsramme på 1650 millioner kroner. De to partiene vil fullføre veipakken uten økning i bompenger. Makspris for å passere bomringen pr.måned øker fra 684 til 864 kroner. El-biler betaler halvparten så mye.