NRK Meny
Normal

Bompenger i 20 år i Tromsø

I Tromsø kan det bli 30 kroner i rushtida i bompenger i 20 år framover. Og det blir 15 bommer.

Tromsø mot bompenger

I 20 år framover kan det bli bompenger i Tromsø.

Det er kommuneadministrasjonens forslag. Saka behandles i byutviklingskomiteen 9. februar før kommunestyret får den.

I følge framlegget bør det legges til grunn en bompengetakst på 15 kroner utenom rushtid og 30 kroner i rushtiden for kjøretøy i takstgruppe 1, det vil si personbiler.

For tyngre kjøretøyer, i takstgruppe 2, blir det doble takster. 30 kroner utenom rushtid og 60 i rushtiden.

Personbileiere kommer billigere fra det skaffe en AutoPass-brikke, det vil gi 20 prosent rabatt på taksten.

kart bompenger tromsø

Alternativ 4 som kommuneadministrasjonen anbefaler.

Bompengepakken er på åtte milliarder kroner, halvparten skal skaffes gjennom gjennom bompengene. Resten skal finansieres gjennom statlige midler gjennom en bymiljøavtale, samt midler fra kommunen og fylkeskommunen.

Det blir lagt opp til toveis innkreving i bomstasjonene, og man legger opp til et månedstak på 100 passeringer.

Målet er at Tromsø kommune skal gå inn i forhandlinger med staten om en bymiljøavtale, som vil utløse betydelige statlige midler. I juni i fjor sa et stort tverrpolitisk flertall i Tromsø kommunestyre prinsipielt ja til bompenger.

Senere har Statens vegvesen ledet arbeidet med en utredning av ulike bompengekonsepter, med deltakelse fra kommunen og fylkeskommunen.

Det kan bli et system med 15 bommer, og med syv soner, hvorav fem på Tromsøya.

Det er sonegrenser til Langnes og Breivika, som er store arbeidsplassområder. Sentrumssonen er stor, men det antas at parkeringsrestriksjoner kan påvirke sentrum sin attraktivitet for personbilreiser. Alternativet kan begrense trafikk over Røstbakktoppen, noe som har betydning for trafikksikkerheten i bydelen, heter det i innstillingen.

Plassering av bomstasjonene, fastsettelse av takster for alle kjøretøygrupper, og forslag til investeringstiltak kommer som en egen sak som legges fram for kommunestyret i juni.

Bompengevedtaket må gjøres likelydende av Troms fylkeskommune før det videresendes Vegdirektoratet/ Samferdselsdepartementet, framgår det av saksframlegget. Departementet behandler utredningen og legger den frem for Stortinget som proposisjon. Stortinget vedtar bompengeproposisjonen.