NRK Meny

Bolystprisen til Maze bygdelag

Finnmark fylkeskommunes bolystpris går i 2014 til Maze gilisearvi – Maze bygdelag. Bolystprisen berømmer tiltak og aktiviteter som øker bolyst, omdømme og attraktivitet i Finnmark. I begrunnelsen heter det at det er gjennomført ulike kreative tiltak som for eksempel konkurranse om første fødte baby i bygda med tilhørende stor mediadekning, prosjektet "fra facebook til face to face" hvor formålet var å få integrert tilflyttere til bygda i lokalsamfunnet, Finnmarksmesterskap i sparkstøtting samt ski-cup, kulturarrangement ved Pikefossen, rydding av løypetraseer, julebord for bygdas befolkning med mer.