NRK Meny
Normal

Blodprøve kan erstatte risikofylt fostervannsprøve

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan bli landets første sykehus til å tilby gravide blodprøvetest for å finne ut om fosteret er sykt, uten risiko for abort. Men først må etiske problemstillinger avklares.

Blodprøver

Helsedepartementet avgjør til høsten om UNN får ta i bruk testen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I dag kan enkelte gravide i høyrisikogrupper få tilbud om fostervannsprøve for å finne ut om barnet er sykt, men det er ikke uten risiko.

Én av 200 gravide som tar fostervannsprøve, aborterer på grunn av prøven.

Derfor vil UNN tilby blodprøven Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT), som kan avdekke flere medfødte sykdommer, kromosomfeil, kjønn og øyenfarge hos fosteret.

– En enkel blodprøve vil ikke kunne skade verken foster eller mor, sier avdelingsleder ved Kvinneklinikken, Ingard Nilsen.

Etisk vurdering

Til høsten skal Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Bioteknologirådet levere sin etiske, organisatoriske og økonomiske vurdering av å innføre metoden.

– Det blir mye lettere å påvise sykdommer med disse testene. Det vil også kunne gi etiske utfordringer ved at det kan bli lettere å få informasjon om at man kan avbryte et svangerskap på grunn av medfødte feil hos fosteret, sier forskningsleder Brynjar Fure ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Selv om prøven avdekke fosterets sykdom tidlig i svangerskapet, mener Nilsen at kravene til hvem som skal få tilbud om fosterdiagnostikk vil forbli strenge.

– Det blir ikke frislipp, understreker han.

Forventer svar til sommeren

I tillegg til å være uten risiko er testen også billigere enn fostervannsprøve. Førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved institutt for samfunnsmedisin, Åge Wifstad tror debattklimaet rundt abort i Norge er en mulig forklaring på hvorfor testen ikke er innført ennå.

– Etter at selvbestemt abort ble innført, fikk vi en ny abortdebatt som klarte å skaffe en slags definisjonsmakt. Begrepet sorteringssamfunn ble lansert, og det har preget debatten her til lands i lang tid, sier Wifstad.

Han kan også tenke seg at en slik test kan oppleves som en byrde for kvinnen.

– Hvis det blir en rutine å ta en slik test, kan man stille spørsmål om kvinner vil føle det som et press. At det ikke lenger sees på som et fritt valg.

Søknaden ble levert fra Kvinneklinikken i november 2012.

– Foreløpige signaler vi har fått sier at vi kanskje kan forvente et svar til sommeren, for da er metoden godt nok evaluert, sier medisinsk genetiker på UNN, Ragnhild Glad.

Åge Wifstad og Ragnhild Glad

Førsteamanuensis Åge Wifstad og medisinsk genetiker Ragnhild Glad. Wifstad synes det er vanskelig å si om testen kan føre til at flere kvinner velger å avbryte svangerskapet.

Foto: Marit Garfjeld / NRK