Normal

Ny oljeterminal kan sørge for at flere felt åpnes i Barentshavet

– Lettere å sette mindre felt i produksjon, sier Statoil.

Terminal Veidnes

Avgjørelsen om ilandføring av oljen på Veidnes vil gi Nordkapp kommune 500–600 arbeidsplasser i byggeperioden og 30–50 når anlegget kommer i drift, ifølge Statoil.

Foto: Statoil


Oljeterminalen på Veidnes i Nordkapp vil føre til at aktiviteten i Barentshavet skyter fart.

Arvid Jensen

Arvid Jensen i Petro Arctic.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Det mener Arvid Jensen som er leder for leverandørnettverket Petro Arctic.

– Dette vil nok utvikle seg videre, slik at vi om noen tiår kan se på dette med stor glede, sier Jensen.

Vil måtte bygge ut

At oljeutvinninga i Barentshavet nå har nådd land i Finnmark, mener Jensen vil få betydning ikke bare for Nordkapp, men for hele Nord-Norge.

– Jeg tror vi i framtiden vil se at et blir en større industriutvikling til havs med flere plattformer og virksomhet knyttet til denne aktiviteten. Det innebærer basevirksomhet, helikopterbaser, serviceindustri på land og oljeterminalen i Honningsvåg, sier han.

500–600 arbeidsplasser i starten

Skrugard

Oljen skal føres gjennom et om lag 280 kilometer langt rør fra Skrugard til Veidnes utenfor Honningsvåg. Der vil oljen bli ført i rør direkte inn til et oljelager.

Foto: Statoil

Avgjørelsen om ilandføring vil gi Nordkapp kommune 500–600 arbeidsplasser i byggeperioden og 30–50 når anlegget kommer i drift.

I rene investeringer på terminalen og til rørledninger vil regningen beløpe seg til mellom 5 og 6 milliarder kroner, mens den totalen investeringen på Skrugard og Havis vil ha en prislapp på opp mot 80–90 milliarder.

Åpner for mindre felt

Statoil

Erik Strand Tellefsen (t.v.) er ansvarlig for Skrugard-prosjektet i Statoil, og mener den nye oljeterminalen vil åpne for ilandføring av flere funn. Til høyre i bildet er Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon i Statoil.

Foto: Robin Mortensen

Daglig skal 200.000 fat olje produseres på Veidnes, men terminalen åpner for flere og mindre funn.

– Først må vi finne dem. Men med røret og terminalen så kan det fases inn her, og det blir lettere å sette disse feltene i produksjon enn uten røret og terminalen, sier Erik Strand Tellefsen som er ansvarlig for Skrugard-prosjektet i Statoil.