Blir permanent mottak på Storslett

Storslett Hotell i Nordreisa kan fra 1. mars bli ordinært mottak for 150 asylsøkere. Det skriver Framtid i nord. Hotellet har siden oktober fungert som akuttmottak, men i begynnelsen av februar fikk Hero bekreftelse fra UDI at de kan etablere ordinært mottak. Asylsøkerne kan dermed bli boende tre år eller lenger på Storslett mottakssenter.