Blir mini-universiteter

Tre av fylkets videregående skoler nå valgt ut til å være universitetsskoler i samarbeid med UiT; Bardufoss, Breivang og Kvaløya. Hele ti av fjorten skoler i fylket søkte om å få være med i et treårig prosjekt. Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, mener prosjektet høyner kvaliteten både på videregående opplæring og på lektorutdanningen.