–Gir råd, ikke retningslinjer

Britiske BSES ba Sysselmannen på Svalbard om råd angående isbjørnsikkerhet et halvt år før isbjørnangrepet. De fikk ingen klar anbefaling om å bruke våken vakt.

Isbjørn drept

Bjørnen som drepte en 17-åring på Svalbard ble ikke stoppet av snubleblussene rundt leiren.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

I en e-post til Sysselmannen i januar etterspør British Schools Exploring Society (BSES) råd fra Sysselmannen før de skriver retninglinjene for sikkerhet på årets ekspedisjon.

«Om mulig, kan du gi meg råd på om BSES bør ha en bjørnevakt i tillegg til eller i stedet for snublebluss?»


BSES skriver i brevet at de i ti år har forholdt seg til Sysselmannens retningslinjer for isbjørnbeskyttelse, men at de det siste året også har fått vite at andre turoperatører har våken isbjørnvakt hele døgnet.

«Kan dere gi oss en offisiell anbefaling om vi burde ha bjørnevakt eller ikke,» står det i brevet.

Skadd isbjørnangrep

En av de skadde bæres til Sysselmannens helikopter.

Foto: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard

Viser til brosjyre

Sysselmannen viser i sitt svar til sin egen brosjyre om sikkerhet på tur på Svalbard.

«For å beskytte leiren er det anbefalt å bruke snublebluss. Test våpen, signalpenn eller –pistol og bluss før og også under ekspedisjonen» står det i brosjyren.

Sysselmannen skriver også at de kjenner til flere turoperatører som bruker våken bjørnevakt, men kommer ikke med noen direkte anbefaling til BSES om å bruke en slik våken vakt.Angrepet av isbjørn

Drepte en og skadet fire

Bjørnen som angrep, ble drept midt inne i teltleiren.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Det var fredag 5. august at en isbjørn angrep en leir med 13 ungdommer og ledere fra BSES. 17 år gamle Horatio Chapple ble drept og fire alvorlig skadd i angrepet.

Den 250 kilo tunge hannbjørnen var utmagret, og trolig svært sulten. Den ble drept av et rifleskudd i hodet av en av lederne i leieren, 29 år gamle Mike Reid.

Da hadde rifla allerede sviktet flere ganger, og Reid selv var blitt alvorlig skadd av bjørnen.

De uskadde ungdommene i alderen 16 og 17 år har i etterkant fått skryt av ekspedisjonens leger for måten de handlet etter angrepet. Førstehjelpen de ga på stedet kan ha vært livreddende.

Teltleir

Teltleiren med 13 ungdommer som ble angrepet fredag 5. august.

Foto: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard

Råd i stedet for anbefaling

– Hvorfor kommer ikke Sysselmannen med en tydelig anbefaling på å bruke bjørnevakt?

– Det er mye risiko knyttet til ferdsel på Svalbard. Både når det kommer til isbjørn, snøskred og ferdsel på is. Det er ikke ønskelig eller tilsiktet fra politisk hold at vi skal komme med tillatelser, eller godkjenne turopplegg, sier assisterende sysselmann, Lars Erik Alfheim til NRK.

Han forteller at Sysselmannen orienterer om farene og utfordringene knyttet til tur på Svalbard, og informerer om sikkerhetstiltak, som snublebluss, isbjørnvakt og bruk av hund for å varsle om isbjørn.

– Men ingen sikkerhetsforanstaltninger gir noen garanti for at ulykker ikke inntreffer, sier Alfheim.

Kan gi nye retningslinjer

Alfheim sier det er for tidlig å si noe om isbjørnangrepet vil føre til at det som i dag er anbefalinger, kan bli til regler og krav til reisende på Svalbard.

Sysselmannen skal se på dette når etterforskningen av angrepet er ferdig. Ennå er to av de skadde mennene for dårlige til å bli avhørt.

– Men det er viktig å få fram at det ikke ligger an til noe generelt ferdselsforbud på Svalbard, sier Alfheim.

Snublebluss

Snubleblussene sto skeivt etter isbjørnangrepet.

Foto: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard / Scanpix

Fokus på snublebluss

Britiske medier har fokusert mye på BSES sine sikkerhetsrutiner, og kravet til sikkerhet på tur på Svalbard etter angrepet.

Ifølge den britiske avisa The Mail on Sunday, kan BSES nå forvente seg å bli rettsforfulgt, dersom det viser seg at de har forsømt sikkerhetsrutinene.

Avisa skriver også at bilder tatt av snubleblussene kan tyde på at de ble satt opp feil, og at det er grunnen til at de ikke fungerte.

Pinnene som holdt blussene, står skeivt, noe som kan tyde på at steinen som ble brukt for å sette opp blussene ikke støtter dem godt nok.

«Ledernes avgjørelse om å slå leir på steingrunn kan være årsaken til at det ikke var mulig å sette opp blussene skikkelig,» skriver avisa.


Egen etterforskning

I en pressemelding på sine egne nettsider, skriver BSES at de vil starte en egen etterforskning av angrepet, og sikkerhetsrutinene på turen.

En uavhengig tredjepart skal utføre etterforskningen, og BSES lover at resultatet skal offentliggjøres.

Alle reiseselskap som skal ut på ekspedisjoner på Svalbard, er forplikte til å melde fra til Sysselmannen om turopplegget sitt.

I brevet fra BSES står det blant annet at ekspedisjonen vil få full opplæring i å skyte med rifle, og at de vil ha med både HF-radioer, UHF-radioer og satellittelefoner i tilfelle en ulykke.

Det står også at deltakerne vil få utdelt signalpenner, og at leiren skal sikres med snublebluss.