NRK Meny
Normal

Blånisseland provoserer

Utspill i media provoserer RDA-styret som i dag avgjør om de skal gi penger til Blånissene.

 

Blånisseland risikerer i dag å ikke få ei eneste krone fra RDA-midlene som er en kompenasjon for høy arbeidsgiveravgift.

Blånisseland har søkt om 20 millioner kroner i støtte, men innstillingene sier at det kan bli aktuelt med bare fem millioner.

På grunn av uttalelser om at disse midlene er helt nødvendig, kan det bli aktuelt å droppe all støtte til prosjektet.

Det sier leder i RDA-styret, Arne Eidsmo.

- Irritert 

- Jeg får en del telefoner hvor folk er betydelig irritert over den massive markedsføringen Blånisseland har gjort i media. Blånisseland gir uttrykk for at uten 20 millioner kroner fra oss, så er prosjektet dødt, sier Arne Eidsmo, styreleder i RDA-styret.

- Med denne holdningen sier man også farvel til de fem millioner kronene som er foreslått fra oss, fortsetter Eidsmo.

Ikke nok med 5 millioner

Da NRK snakket med styreleder i aksjeselskapet Blånisseland, Erlend Rian, var det ingenting som tydet på at 5 millioner kroner er godt nok.

- Vi skal vurdere saken slik som status er. Jeg håper jo svært mye på at dette prosjektet skal være mulig å realisere, og at RDA-styret gir oss et håp om dette, forteller Rian.

- Vi må ha de midlene som har vært beregnet tidligere, for å komme i mål med et prosjekt som vi kan stå inne ved, sier Rian.

På ville veger

- Det vi har igjen i potten til de bedriftene og virksomhetene som har søkt er 50 millioner kroner. Av dette forlanger altså Blånisseland 20 millioner. Det er klart at man her er på ville veger, i forsøk på å skape et press på programstyret, sier Eidsmo.

Stiller spørsmål ved hele prosjektet.

- Om man er så avhengig av næringslivets kompensasjonsmidler for å få til et slikt prosjekt, stiller jeg spørsmålstegn ved hele prosjektet, avslutter Eidsmo.