Bilfører fikk beslaglagt førerkort

Gutten som syklet og sammenstøtte med en bil, blir nå undersøkt hos UNN. Pressevakten sier at det er for tidlig å si noe om skadeomfanget. Operasjonsleder, Karl Erik Thomassen vil ikke si noe om årsaken til ulykken, men sier at de har dannet seg et bilde av hva som har skjedd etter undersøkelser og vitneavhør. Førerkortet til bilføreren er midlertidig beslaglagt. – Det handler om aktsomhetskravet, uten at det nødvendigvis vil si at bilfører har gjort noe feil, sier Thomassen.