Betydelig skredfare tirsdag

Skredfaren er betydelig i hele Troms som følge av snø og vind det siste døgnet. På varsom.no er faregraden oppgitt til 3 i indre Troms, Tromsø, Lyngen og Nord-Troms. Naturlig utløste skred ventes. I Sør-Troms og Senja er faren størst, grad 4. Der ventes det våte flakskred når temperaturen stiger tirsdag. Bildet er tatt mellom Manndalen og Nordnesodden i mars 2017.

Snøskred mellom Manndalen og Nordnesodden
Foto: Mesta