Betydelig skredfare i Tromsø

Det er nå betydelig skredfare – fare grad 3 i Tromsø. Det skyldes store snømengder som har kommet det siste døgnet. I resten av Troms er det faregrad 2.