NRK Meny

Betydelig skredfare i Troms

Det er nå betydelig skredfare - faregrad 3 - i nesten hele Troms, melder varslingstjenesten Varsom. Kun i sør-Troms er skredfaren moderat. Forholdene i fjellet beskrives som komplekse på grunn av nysnø og vind som har dannet fokksnøflak i leområder. Stedvis kan denne fokksnøen ligge på et svakt lag av kantkornet snø, og der dette finnes vil det være mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning.