NRK Meny
Normal

Betinget spenning rundt gassrapport

Hvordan skal gassen fra Barentshavet nå markedet? Det svaret kan komme i ettermiddag, når Gassco legger fram sin rapport på et møte med næringslivet i Hammerfest.

Melkøya

Statoils LNG-anlegg på Melkøya. Mer gass fra Barentshavet vil enten medføre utbygging her, eller gassrør til Europa.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Gassco er selskapet som har det overordna ansvaret for å transportere gass fra norsk sokkel. I ettermiddag har selskapet invitert næringslivet og politikere til et dialogmøte i Hammerfest.

Her legger selskapet fram en rapport om ny infrastruktur i Barentshavet. Spørsmålet er da om selskapet vil konkludere med at gassrør er å foretrekke foran en utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya utafor Hammerfest.

– Slike kontaktmøter avholder vi en til to ganger i året, fordi det er viktig å holde næringslivet orientert om hva som rører seg i olje- og gassindustrien, sier samfunnskontakt Geir Seljeseth i Norsk olje og gass.

Han forteller at interessen for dagens møte i Hammerfest er stor.

Tviler på konklusjon

Men troa på at Gassco vil komme med noen endelig konklusjon og anbefaling om et gassrør i Barentshavet eller ikke er betinga.

Styreleder Arvid Jensen i leverandørnettverket Petro Arctic sier det vil være overraskende dersom Gassco konkluderer entydig.

Arvid Jensen

Styreleder Arvid Jensen i leverandørnettverket Petro Arctic.

Foto: Allan Klo / NRK

– Jeg tror ikke det i dag er påvist nok gassressurser til at man kan konkludere. Dessuten er det jo en litt vanskelig situasjon i og med at det verken er ledig infrastruktur til å håndtere mer gass, eller letes etter gass, sier Jensen.

Han mener det må letes mer før man kan finne et svar på hva som vil være riktig å satse på av rør eller det å ta gassen til land.

– Derfor tror jeg rapporten som blir lagt fram i dag er en mellomrapport uten de store avklaringene, sier han.

Mangler gass

Jensen understreker og at Gassco er et gassrør-selskap.

– Det vil derfor være overraskende om de vil konkludere med noe annet enn at rør er best. De har dessuten flere ganger blitt beskyldt for å snakke varmt om å forsyne anlegget på Kårstø med gass.

– Anlegget der mangler gass, og man kan jo derfor spørre seg hvorvidt utredningen vil være nøytral all den tid man gjerne vil utnytte kapasiteten ved dette anlegget, og da helst ved å forsyne det med mer gass gjennom rør, sier Jensen.

Kårstø-anlegget får i dag gassen gjennom rørsystemet Statpipe.