NRK Meny
Normal

Betaler milliarder i moms

Næringslivet i Nord-Norge har betalt 9,4 milliarder i moms hittil i år. Det er økning og viser at næringslivet er blitt flinkere til å betale skyldig merverdiavgift nå enn tidligere.

– Vi tror at økt personlig kontakt ved forsinket/misligholdt betaling og det at vi har et sterkt faglig innkrevingsmiljø, er en medvirkende årsak til de gode resultatene, sier Gøril Heitmann Kristoffersen, avdelingsdirektør for Innkreving i Skatt nord.

Flinkere å betale i tide

Statistikken viser en klar økning i innbetalinger ved sammenligning av de to siste årene, med en tilsvarende nedgang i det selskapenes gjeld.

Første halvår 2010 var gjelden som ikke var betalt på 127 millioner kroner i forsinket og ikke betalt merverdiavgift, mot 91 millioner etter første halvår 2011.

– Innkrevingsavdelingen har hatt økt fokus på tyngre innfordringssaker, og dette ser vi særlig resultater av når vi ser på tallene i tilknytning til tvangssalg, sier Heitmann Kristoffersen.

Enorm økning

For første halvår 2009 ble 5,6 millioner i merverdiavgift innbetalt i forbindelse med tvangssalg mot hele 16,3 millioner kr innbetalt i første halvår 2011.

– Økningen er enorm, selv om vi korrigerer for nedgang i antall åpnet konkurser i regionen sammenlignet med tidligere år.

Dette viser at det gode arbeidet som er lagt ned i innfordringsarbeidet gir konkrete resultater som kommer fellesskapet til gode ved at det blir mer penger i statskassa, avslutter en fornøyd Heitmann Kristoffersen.