Betaler ikke ekstraregningen

Formannskapet i Kåfjord kommune avviser kravet om å betale ekstraregningen i forbindelse med skredsikringsprogrammet på Holmen. Prosjektet ble dyrere enn beregna, og NVE mente kommunen skulle betale 1,1 millioner kroner. 28. april skal kommunen møte Norges vassdrags- og energidirektorat for å snakke om saken, sier ordfører, Svein Leiros.