Bestemte navn på ny videregående skole i Tromsø

Ishavsbyen videregående skole skal den nye skolen i Tromsø hete.

Nye Breivika videregående skole

Slik blir den nye store sammenslåtte videregående skolen i Breivika i Tromsø.

Foto: Arkitektkontoret Amundsen

Det er fylkesrådet som har vedtatt navnet på skolen som er en sammenslåing av Tromsø maritime skole og Breivika videregående skole.

Skolene ble fra høsten 2015 organisert som én skole.

Det nye navnet tas formelt i bruk når det nye skolebygget står ferdig i 2018.

Totalt var det 30 navneforslag, og av disse ble tre med videre til «finalerunden». Det gjaldt Ishavsbyen, Fram og Tromsøsund videregående skole.

– Navnet Ishavsbyen videregående skole er treffende. Det ivaretar den maritime dimensjonen og tradisjonen, og Ishavsbyen er et godt, gjenkjennelig synonym for Tromsø, der vår største skole vil stå ferdig fra 2018, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).