Best på å bosette fosterhjemsbarn

Troms er best i landet på å bosette fosterhjemsbarn hos familie og annen slekt. Nesten 30 prosent av alle fosterbarn i fylket bor hos famillie eller annet nært nettverk. Bufetat opplyser at antallet fosterbarn som bor hos slekt har økt betydelig i hele landet de siste årene. I disse dager er Bufetat i gang med en landsomfattende kampanje for å rekruttere fosterhjem i barnets egne omgivelser.