Beredskapsøvelse påvirker trafikken

For å trene og styrke Hærens operative evne er en beredskapsøvelse iverksatt i Brigade Nord. Øvelsen innebærer forflytning av styrker fra Hærens garnisoner i Troms til Finnmark. Forflytningene vil skje både langs vei og med helikopter. – Veiene som blir berørt er E6 fra Setermoen til Tana og fylkesveiene i Troms fra Skjold til E6 på Heia og Øvergård, opplyser Brigade Nord. Aktiviteten vil pågå fra kvelden 14. juni og utover uken.