Ber om utsettelse av nytt styre

Troms fylkeskommune og KS Troms ber Helse Nord utsette oppnevnelsen av et nytt styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN. Et nytt styre skal oppnevnes 28. februar, men i et brev til Helse Nord, signert av blant andre fylkesordfører Knut Werner Hansen, blir det påpekt at fylkeskommunens innspill til kandidat allerede har trukket seg fra styret, og ikke lenger er aktuell. Fylkestinget i Troms og KS Troms ønsker å fremme nytt forslag til kandidater til styret.